Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015 година:


31.10.2014 г. - 02.11.2014 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2014 г. - 04.01.2015 г. вкл. - коледна ваканция
31.01.2015 г. - 03.02.2015 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
08.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 

Неучебни дни:

20.05.2015 г. - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

22.05.2015 г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:


04.02.2015 г.

 

Край на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:

14.05.2015 г. - XII клас (13 учебни седмици)

21.05.2015 г. - I клас (13 учебни седмици )

29.05.2015 г. - II-IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2015 г. - V-VIII клас (16 учебни седмици )

30.06.2015 г. - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2015 г. - IX-XI клас (18 учебни седмици )


ou199@mail.bg