Новини

19.11.2017г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

20.11.2017 12:44
19.11.2017г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации.

Софийски математически турнир – 18 ноември 2017 г. София

03.11.2017 20:27
  Софийски математически турнир – 18 ноември 2017 г. София Софийски математически турнир е индивидуално състезание, за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас. Надпреварата се провежда във всяко училище, в което е създадена необходимата организация и в което има повече от...

ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията за разглеждане и оценка на оферти с предмет: Осъществяване на извънкласни дейности в 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов на територията на Столична община - район Подуяне"

03.11.2017 20:05
ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията за разглеждане и оценка на оферти с предмет: Осъществяване на извънкласни дейности в 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов на територията на Столична община - район Подуяне"   ЗАПОВЕД № РД-09-84/31.10.2017 г. за сключване на договор.

Удължаване срока за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности

16.10.2017 15:10
Удължаване срока за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г., считано от 16.10.2017 г. - 10 календарни дни.

ОБЯВА

27.09.2017 16:01
ОБЯВЯВА За провеждане на конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 година в 199 Основно училище „Свети Апостол Йоан Богослов"

Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община

21.09.2017 12:19
Уважаеми родители, Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс. Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на...

Кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение 2017

17.08.2017 11:47
Уважаеми родители, Обърнете внимание на зрението на децата си и не забравяйте, че Националната кампания на KWIAT започва съвсем скоро (в началото на м. септември) и ще продължи до 31.10.2017 г. Тя ще ви даде шанс да заведете детето си на безплатен очен скрининг в определени оптики и здравни...

Засилване на сигурността в образователните институции

04.08.2017 12:59
Уважаеми родители,        Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви уведомяваме, че в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните...

20 години 199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов"

25.07.2017 15:09
 20 ГОДИНИ 199 ОУ "СВ. АПОСТОЛ ЙОАН БОГОСЛОВ" Free photo slideshow customized with Smilebox  

Пазим българските традиции

04.05.2017 21:50
В навечерието на празника на нашето училище, учениците от ІІІб клас - хореографска паралелка, представиха достойно родното школо на фолклорния фестивал, организиран от Столична община - Район "Подуяне". Имаше песни, танци и много усмивки!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ou199@mail.bg