ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV КЛАС 2013-2014г.

 

7 май - Български език и литература

    8 май Математика

 12 май - Човекът и обществото

13 май - Човекът и природата

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
    
 

 

Скала за приравняване на точките в оценка - учебна 2013/2014г.

Брой точки

Оценка

От 0 до 6

слаб 2.00

7

среден 3.00

8

среден 3.25

9

добър 3.50

10

добър 3.75

11

добър 4.00

12

добър 4.25

13

мн.добър 4.50

14

мн.добър 4.75

15

мн.добър 5.00

16

мн.добър 5.25

17

отличен 5.50

18

отличен 5.75

19

отличен 6.00

20

отличен 6.00

 


ou199@mail.bg