ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV КЛАС 2015-2016г.

 


 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
    
 

 

Скала за приравняване на точките в оценка - учебна 2015/2016г.

Брой точки

Оценка

От 0 до 6

слаб 2.00

7

среден 3.00

8

среден 3.25

9

добър 3.50

10

добър 3.75

11

добър 4.00

12

добър 4.25

13

мн.добър 4.50

14

мн.добър 4.75

15

мн.добър 5.00

16

мн.добър 5.25

17

отличен 5.50

18

отличен 5.75

19

отличен 6.00

20

отличен 6.00

 


ou199@mail.bg