143 години болка...

18.02.2016 16:54

Страх..., студ..., болка..., глад..., тревога..., обич..., тъга...

Спри..., тук ще бъде...

Покаяние?!..., нещастие..., мъка..., мама...

Приготви се...

Сега ли..., страдание..., още малко..., братя...

НАРОДЕ????

"В младините си бях иеродякон Игнатий, напуснах службата в съзнание, че бях повикан да изпълнявам друга, по-належаща, по-висока и по-свещена служба към поробеното Отечество, която ... Дано! Каквото съм правил, в полза народу е."

...Смърт                   

6/18.02.1873 лето

143 години думите на Левски "висят" и чакат прошка!

Децата от Подготвителните групи в 199 ОУ, учениците от IIа и IVб клас, се опитаха да се докоснат до онова "Бесило славно", да пресъздадат последните дни на Дякона пред турския съд!

Дано сме запомнили, дано сме разбрали как по следите му кървави да вървим,

"...За да стигна до твоя върховен живот
и да върна дълга ти грамаден:
десет гроша взел в заем от своя народ,
ти с тях си записал в тефтера жесток -
"С тях си купих маслинки. Бях гладен."

143 години болка...


ou199@mail.bg