19.11.2017г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

20.11.2017 12:44

19.11.2017г. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП, определен с решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации.


ou199@mail.bg