АНКЕТА ПО ПРОЕКТ „АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ИКТ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА“ НА ИИКТ – БАН

11.01.2018 18:12

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

 

във връзка с писмо с изх. № РУО1- 31/02.01.2018 г. на Д-р Ваня Кастрева, Началник на РУО – София-град, с писмо с вх. № РУО1 – 29201/11.12.2017 г. и относно проект „Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища“ на Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН), финансиран от Фонд „Научни изследвания” се провежда анкета за изследване на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в българските училища. Проучването е некомерсиално, а анкетите са анонимни и ще бъдат използвани единствено за научен и статистически анализ.

 

Резултатите ще намерят практическо приложение при разработване на реални програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас, като бъдат изведени препоръки в тази насока. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

 

 

Анкета за ученици от 1-ви до 4-ти клас:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdt5iMmgsmiLPUPAjO1f7yCluUKpnYkCAqhlTeTuSGifBjEA/viewform?usp=sf_link

 

Анкета за ученици от 5-ти до 7-ми клас:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV8nu62uSgP5HGMrbWgaFpDX5NGKPj_AV2Bd2X6arC2dVWKw/viewform?usp=sf_link

 


ou199@mail.bg