Баба Марта бързала!

27.02.2015 18:20

Тази година Баба Марта избърза и завърза своите дарове на ръчичките на децата от Iа клас в 199 ОУ!

Изненадите от приятелите им - IIIб клас - нямат край! Те поздравиха малките ученици с песни, танци и мартенички за всяко дете!

Пожелаваме на всички да са бели и червени, румени и засмени! Нека усмивките да не слизат от лицата ви, а белият и червен конец винаги да сочи пътя към дома!

Баба Марта бързала!


ou199@mail.bg