Да откриеш красотата на науката!

26.03.2015 19:16

Учениците от 199 ОУ откриха тази красота, при посещението си в Националния природонаучен музей.

Урокът "Разнообразието на растителния и животински свят" придоби друга визия, чрез използване на интерактивния подход "Музей - Училище". Един непринуден час - празник!

С помощта на етнолозите Николай Симов, Марио Лангуров и други учени, учениците от IIIб клас наблюдаваха, обобщаваха, отговаряха на загадки, търсеха любими животни и растения. Подобни емоционални преживявания оставят трайни следи в детската душевност и карат децата да търсят, проучват и намират интересни факти за живата природа. Повишава се екологичната култура, развива се активността и отговорността към опазване на уникалната флора и фауна.

Ако сме Ви заинтригували, посетете музея!

 

Да откриеш красотата на науката!


ou199@mail.bg