Резултати от детския литературен конкурс, посветен на 140 години от обесването на Васил Левски

13.02.2013 18:43

 

Уважаеми родители, ученици и колеги,

Конкурсът, обявен за учениците от 1 до 4 клас - стихотворение посветено на Васил Левски, спечели

Силвия Валентинова Георгиева от IIIа клас.

Нейни подгласници са:

Михаил Владимиров Димитров - Iб клас

Христина Валериева Маринова - IVб клас

 

 

За Апостола                                                                           Левски

Българийо, родино мила,                                    За Левски аз зная, че е славен герой.

ти велик Апостол си родила                               Дал живота си за България той.

и за вечни времена                                               И стихове много за него са писани -

е останал в нашите сърца!                                   за делата му славни.

                                                                                  Апостолът на свободата наричан е

Името Васил е носил той,                                     и не е мъртъв, жив е в сърцата ни.

за свободата влизал в бой,                                  На него дължим ний свободата си!

за да може ний сега                                                                                Михаил Iб клас

 да сме с гордо вдигната глава.                                                                                                                         

 

Ти си Левски!

Лъвски скок погуби те.

А душата ти звезда -

бди над нас сега!

     Силвия IIIа клас

 

 

Моят герой

 

Той по градове и села обикалял,

револиоционни комитети създавал.

С хиляди хора разговарял

и на всеки помагал.

 

Велик Апостол бил

от турците се крил.

Хвърлил се той в тежка борба,

за да извоюва нашата свобода!

 

И до днес словата му ни учат

как делата ни да сполучат.

Левски казваше се той -

славен български герой.

Христина IVб клас

 

 

 


ou199@mail.bg