Финалисти за Национално финално състезание към СБНУ

17.04.2015 17:24


Ивайло  Петров Цветков - Iкл.

Александра  Миленова Катрева - IIкл.
Владимир  Михайлов Филипов - IIкл.
Ивайло Иванов  Иванов - IIкл.
Мелани Дък  Лъонг - IIкл.

Християн  Светославов Серафимов -IIкл.

Ива  Николаева Папукчиева - IIIкл.
Ина  Константинова Васева - IIIкл.
Магдалена  Живкова Дечева - IIIкл.

Михаил  Владимиров Димитров - IIIкл.

Божидар  Атанасов Гочев - IVкл.


ou199@mail.bg