Инициатива за събиране на средства за лечение на дете

21.06.2018 20:22

 Изх. № РУО 1–15475/14.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РД 16-5745/12.06.2018 г. на началника на РУО – Стара Загора с вх. № РУО1-15262/13.06.2018 г. на РУО – София-град, Ви уведомявам за инициатива за събиране на средства за лечение на Златомир Линков. Ученикът се нуждае от голяма сума за лечение и операция в чужбина, които трябва да се извършат в най-кратък срок.

Надявам се на Вашата съпричастност и помощ, като разпространите посочената тук информация в поверените Ви училища.

Приложено: Писмо изх.№ 675/08.06.2018 г. на директора на СУ „Васил Левски“,  гр. Гълъбово.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД


ou199@mail.bg