Интегриран урок по музика и родолюбие

28.10.2015 17:50

  Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

  В навечерието на празника, учениците от IIа и IVб клас, проведоха интегриран урок по Музика и почетоха паметта на своите предци. Показаха, че пазят ценностите на българските духовни водачи.

  За нуждите на съвременното училище и приобщаване на учениците към едно модерно образование е нужно използването на иновационни методи на обучение и работа в сътрудничество, иновации в педагогическите взаимоотношения: сътрудничество между учителите - имаме обща мисия, сътрудничество между учители и ученици - обща е целта, общ  е пътят ни към знанието; създаване на такава учебна среда, която провокира творческо мислене, доверие и изграждане на общочовешки ценности.

Интегриран урок по музика и родолюбие


ou199@mail.bg