Класирани ученици за областния кръг на Олимпиадата по БЕЛ

01.02.2015 17:43
  •  Силвия Георгиева - Va клас
  •  Алекс Георгиев - Va клас
  •  Борислава Терзиева - VIa клас
  •  Мария Емилова - VIб клас 

ou199@mail.bg