Класирани ученици за областния кръг на олимпиадата по математика

06.02.2013 09:49

 

Име, презиме и фамилия на ученика

 

Клас

Точки

 

1.

Борислава Димитрова Терзиева

 

ІV а

17

 

2.

Лилия Веселинова Ташева

 

ІV а

16

 

3.

Цвета Николаева Папукчиева

 

VII б

78

 


 


ou199@mail.bg