Клуб "Млад природолюбител"

24.03.2015 20:04

На 18.03.2015г. по иниациатива на ученици от 5 и 6 клас и г-н Ив. Кръстев учител по Биология и ЗО се учреди клуб "Млад природолюбител"

Избра се координационен съвет в състав:

1. Председател - Мария Емилова Младенова,ученичка от VI б клас

2. Секретар - Мариана Станимирова Тодорова от VI а клас

3. Член  -Александра Светославова Решетарова от V б клас

4. Член - Мартин Стоянов Тодоров от V а клас

5 .Научни ръководители - Иван Кръстев, учител по биология и химия и Жанет Бонева,учител по химия и физика

Събранието гласува членовете на клуба, устав и програма.


УСТАВ НА КЛУБ "МЛАД ПРИРОДОЛЮБИТЕЛ"

Уточняване на програмата с учениците от координационния съвет при клуб "Млад природолюбител", във връзка с наближаващия ден на Земята.ou199@mail.bg