"Модул Туризъм" в първи клас

08.12.2012 18:44

На 8.12.2012г. учениците от Iб клас проведоха в часа по "Модул Туризъм" ден на интензивното ходене. Децата усвоиха умения за придвижване по равнинен терен и преодоляваха естествени препятствия. Затвърдиха знания и усъвършенстваха уменията си за наблюдение и опознаване на природата.

 

Ходенето пеша увеличава паметта на учениците


ou199@mail.bg