Национална програма „ИКТ в училище“

17.01.2016 18:27

Уважаеми родители,

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна и все по-важна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище.  Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в училище, оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

В рамките на проекта "ИКТ в образованието" през тази учебна година в училището беше изцяло ремонтиран и оборудван с най-съвременна техника компютърния кабинет. В него има двадесет и едно работни станции - компютърни терминали с управление от учителски компютър.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ"


ou199@mail.bg