Национална седмица на четенето

06.12.2015 19:40

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с Националната стратегия за  насърчаване и повишаване на грамотността, приета с Решение № 606/ 10.08.2015 г.  Министерският съвет на Република България и с Националния план за действие  2015-2016 г. Министерството на образованието и науката с писмо с изх. № 9105-387/  01.12.2015 г. обявява дните от 07 до 12 декември 2015 г. за Национална седмица  на четенето.
В посочения период  за всеки ден е предвидено дейностите на МОН, РИО, училищата и детските градини  да бъдат обединени от обща тема:
Първи ден - понеделник, 7 декември 2015  г.: "Любими приказни  герои гостуват на най-малките". Предвидено е и стартиране на онлайн анкетата "Чета,  защото ..."
Втори ден - вторник, 8 декември 2015 г.: "Най-добър ..." - състезание за най-добър четец, разказвач,  по правопис.
Трети ден - сряда, 9 декември 2015 г.: Езикът, който ни събира и разделя -организиране на  информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици, които имат  проблеми в езиковото развитие.
Четвърти ден - четвъртък, 10 декември 2015  г.: Маратон на  четенето - четат публични личности;
"С баба приказки  разказвам" - празник на приказката в детските градини.
Пети ден - петък, 11 декември 2015 г.: "Ден на книгата": инициативи за подаряване и размяна  на детски и юношески книги.

Заповядайте да се включите в инициативите и в нашето училище! Участието на родители ще допринесе за успеха на инициативата.

Нека да докажем, че денят, прекаран без книга, е загубен!


Любими приказни герои гостуват на най-малките

"Най-добър ..." - състезание за най-добър четец, разказвач, творец

"Езикът, който ни събира и разделя"

Маратон на четенето - празник на книгата в училище

"Ден на книгата" - инициативи за подаряване и размяна на детски книги.


ou199@mail.bg