Ние сме Земята!

22.04.2015 09:44

" ... Двама съседи влезли в лют спор, чие е парчето земя на границата на имотите им. Всеки настоявал, че земята е негова.
Накрая, като видели, че сами няма да се разберат, се отправили при стар

 мъдрец да разреши спора им.
- Да попитаме самата земя - предложил старецът.......
Отишли на спорния участък и двамата съседи замрели в очакване.
Старецът се навел към земята, постоял малко така, все едно я слуша, изправил се и отвърнал:
- Земята каза, че не е на нито един от двама ви. ВИЕ СТЕ НЕЙНИ... "

На 22.04.2015г се проведе приказно пътешествие за Деня на Земята с учениците от Iа и IIIб клас. Чрез загадки, песни, задачки-закачки и изработване на предмети от отпадъци и непотребни материали, учениците задълбочиха познанията си за необходимостта от чиста Земя!

Децата отправиха своите послания:

"Гората няма ръце, за да изчисти нашите боклуци!"

"Аз имам нужда от зелена Земя!"

"Обичам и ще пазя Земята"!

Ето и част от атмосферата в клас!

За още забавления!


ou199@mail.bg