Песенен концерт

27.11.2013 18:52

На 28.11.2013г. второкласниците от 199 ОУ ще изпратят есента с концерт под мотото

 " Есента си отива".


ou199@mail.bg