Практически препоръки за опазване на децата в пътното движение за лято 2013

03.06.2013 11:26

Във връзка с реализиране на политиката на РИО, София–град  и СДВР, отдел ,,Пътна  полиция“ за опазване живота и здравето на децата и юношите, като участници в пътното движение, публикуваме: ,,Практически препоръки за опазване на децата и юношите в пътното движение за лято 2013 г."


ou199@mail.bg