Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община

21.09.2017 12:19
Уважаеми родители,
Във връзка Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, изпълнителите осъществяващи ИД се избират след конкурс.
Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желанието си за ползване на съответната извънкласна дейност. 
Заявленията се подават в училище - в Дневник за входяща и изходяща поща за кореспонденция.
Обявата за конкурса се поставя на видно място в сградата и сайта на училището.
 

ou199@mail.bg