ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на комисията за разглеждане и оценка на оферти с предмет: Осъществяване на извънкласни дейности в 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов на територията на Столична община - район Подуяне"

03.11.2017 20:05

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на комисията за разглеждане и оценка на оферти с предмет: Осъществяване на извънкласни дейности в 199 ОУ „Свети Апостол Йоан Богослов на територията на Столична община - район Подуяне"

 

ЗАПОВЕД № РД-09-84/31.10.2017 г. за сключване на договор.


ou199@mail.bg