ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ УЧЕНИЦИ НА LXVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 17.12.2016 г.

12.01.2017 17:40

Име, презиме, фамилия

клас

Точки

Общ брой точки

Зад. 1

Зад. 2

Зад. 3

Владимир Михайлов Филипов

4

7

7

7

21

Михаил Владимиров Димитров

5

6

7

7

20

Виктория Евгениева Георгиева

7

7

4

7

18

Селин Юзкян Мехмед

7

7

3

7

17

Силвия Валентинова Георгиева

7

7

3

7

17

 


ou199@mail.bg