ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА ЯВИЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ НА LXVI ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА 17.12.2016 г.

12.01.2017 17:37

Име, презиме, фамилия

клас

Точки

Общ брой точки

Зад. 1

Зад. 2

Зад. 3

Владимир Михайлов Филипов

4

7

7

7

21

Никол Калинова Димитрова

5

4

4

1

9

Костантина Георгиева Маламова

5

5

4

3

12

Есин Хасан Куш

5

3

4

5

12

Михаил Владимиров Димитров

5

6

7

7

20

Николай Тонев Илиев

5

4

4

3

11

Виктория Евгениева Георгиева

7

7

4

7

18

Селин Юзкян Мехмед

7

7

3

7

17

Силвия Валентинова Георгиева

7

7

3

7

17

 


ou199@mail.bg