РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 21.02.2016 год.

14.03.2016 18:48

Поздравления за чудесното представяне на момичетата от 6а клас!

На областния кръг на олимпиадата по БЕЛ, от явилите се 143 шестокласници, шестиците са шест, но една от тях е на Вики!


Виктория Евгениева Георгиева - Отличен 6 

Силвия Валентинова Георгиева - Мн. добър 5,25 

Селин Юзкян Мехмед - Мн. добър 5,00 


ou199@mail.bg