Резултати от състезанието „Аз и числата”

14.03.2016 18:13

МАКСИМУМ ТОЧКИ

 
Теодор Тонев Илиев  1 клас
Борислав Ганчев Колев 1 клас
Елия Ангелова Мартинска 1 клас
Ангел Росенов Йорданов 1 клас
Владимир Михайлов Филипов 3 клас
Никол Станиславова Колева 3 клас
Мелани Дък Льонг 3 клас
 
Ива Николаева Памукчиева 4 клас

ou199@mail.bg