Резултати от състезанието "Аз Рисувам" и „Аз, природата и светът”

09.02.2015 18:46


Ученици с максимален брой точки 

"Аз рисувам" 1. Мелани Дък Льонг  - 2б клас

 2. Християн Светославов Серафимов - 2а клас

 3. Аделина Евг. Георгиева - 3а клас

 4. Виктор Н. Бояров - 3а клас

 5. Десислава Ал. Галианова - 3а клас

 6. Магдалена Живкова Дечева - 3б клас

 7. Никол К. Димитрова - 3а клас

"Аз, природата и
светът"

 

 1. Адреан Ивайлов Петков - 2б клас

 2. Владимир Михайлов Филипов - 2а клас

 3. Ерика Тодорова Тодорова - 2б клас

 4. Мелани Дък Лъонг - 2б клас

 5. Десислава Александрова Галионова - 3а клас

 6. Ива Николаева Папукчиева - 3б клас

 7. Ина Константинова Васева - 3а клас

 8. Божидар Атанасов Гочев - 4а клас


ou199@mail.bg