Резултати от състезанието "Аз общувам с Европа"

06.03.2013 18:38

Ученици с максимален брой точки

II клас

Амели Юлиянова Савова  50 т

IV клас

Ива Юлиянова Теофанова 50т
Михаела-Йоанна Красен Трифонова 50т
Орлин Орлинов Борисов 50т
Паолина Венциславова Здравкова 50т

III клас

Виктория Евгениева Георгиева 50т
Лъчезар Калоянов Брезин 50т

 


ou199@mail.bg