Резултати от състезанието по математика към СБНУ

13.02.2013 18:37

 I КЛАС

Десислава АЛександрова Г.

50

Ива Николаева Папукчиева

50

Магдалена Живкова Дечева

50

Михаил Владимиров Димитров

50

Николай Тонев Илиев

50

 

 

 

 

 

 

 

   III КЛАС

 

Виктория Евгениева Георгиева

 

 

50

Лъчезар Калоянов Брезин

 

 

50

Николай Мирчев Иванов

 

 

50

 

 

 

 

  IV КЛАС

 

Ива Юлиянова Тефанова

 

 

50

Мариана Станимирова Тодорова

 

 

50

 


ou199@mail.bg