Родителска среща

15.04.2018 18:12

Уважаеми родители,

На 17.04.2018г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците от всички паралелки.


ou199@mail.bg