СБНУ - Националното финално състезание 2011-2012г.

23.04.2012 09:53

Списък на участниците, които се явиха на Националното финално състезание

 

Виктория Евгениева Георгиева
Елина Огнянова Илиева
Лъчезар Калоянов Брезин
Николай Мирчев Иванов
Янислав Янков Маринов

 

Ива Юлиянова Теофанова
Михаела-Йоанна Красен Трифонова

 

 


ou199@mail.bg