Софийски математически турнир – 18 ноември 2017 г. София

03.11.2017 20:27

 

Софийски математически турнир – 18 ноември 2017 г. София

Софийски математически турнир е индивидуално състезание, за всички желаещи да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас.
Надпреварата се провежда във всяко училище, в което е създадена необходимата организация и в което има повече от 20 ученици, изявили желание за участие.

  

Броят на задачите за всички класове е 13, като 10 от тях са с избираем отговор ( от 4 възможни),  две задачи са със свободен отговор, а тринадесета задача се решава подробно от състезателите. Регламентът на оценяване е следния:
за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки;
за непопълнен отговор – по 2 точки;
за грешен отговор – 0 точки.
За верен отговор на 11 и 12 задачи се дават по 7 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки.
Тринадесета задача при вярно решение се оценява с 10 точки.
Не се разрешава употребата на калкулатори и таблици.

Времетраенето на състезанието за учениците от І клас е 40 минути ( от 11:00 часа до 11:40 часа), а за учениците от ІІ до VІІ клас е 90 минути (от 11:00 часа до 12:30 часа).

Таксата за правоучастие е 8 (осем) лева.

 


ou199@mail.bg