Среща на ръководството на 199 ОУ с ученическия съвет

17.11.2010 09:35

   На 05.11.10 ръководството на 199 ОУ, в лицето на заместник-директора г-н Валентин Гиясбейли, организира среща  с ученическия съвет на 5 „б”клас. Учениците Георги Колчев, Симона Георгиева и Кристияна  Смилкова представиха списък с 10 точки, чрез който се обявиха за подобряване на материалната база и атмосферата в училище. Те също така поеха ангажимент да организират различни благотворителни кампании за деца в неравностойно положение. От страна на училищното ръководство, г-н Гиясбейли се ангажира да съдейства за подобряване на материалната база според възможностите на училището. Той още веднъж подчерта, че в негово лице, учениците имат партньор, който е готов да подкрепи всяка тяхна инциатива, която е приемлива и не противоречи на установените правила. Двете страни се договориха да се срещнат отново в края на месец Ноември за да се проследи развитието по поетите ангажименти.

 

 

Съставил: Елеонора Кръстева – училищен репортер 

Редактор: Траян Калнаков – педагогически съветник


ou199@mail.bg