Състезания към СБНУ

06.11.2012 22:17

Уважаеми родители и ученици,

На основание Заповед № РД 09-1609/18.10.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2012/2013 г. под Изява № 15 е включено Национално финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Организатори са МОМН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/.
Състезанието е традиционно и се провежда вече шеста година.
Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания, съгласно следния график:

 

Състезания Дата на провеждане на състезанието Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти
"Аз рисувам"

29.11.2012 г.

10.12.2012 г.

„Аз, природата и светът”

19.12.2012 г.

29.12.2012 г.

„Аз и числата”

30.01.2013 г.

13.02.2013 г.

„Аз общувам с Европа”

20.02.2013 г.

04.03.2013 г.

„Аз и буквите”

21.03.2013 г.

01.04.2013 г.

Национално финално състезание

20.04.2013 г.

07.05.2013 г.

 

Такса участие – 6.00 лв. на ученик /с ДДС/ за всяко състезание, като 1.00 лв. от участник е в полза на училището.
Националното финално състезание е без такса участие.
Допустимо е провеждането му на 19 април /петък/.
Състезанието се провежда във всяко училище , заявило участие. Часът на провеждането се определя от ръководството, без да се нарушава учебния процес.

Резултатите се обявяват на www.sbnu.org
Участниците получават грамота.
Времетраене – един учебен час.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Състезанието „Аз рисувам” ще се проведе по една от следните теми:

  • „Моята лятна ваканция”;
  • „Моят любим празник”;
  • „Аз пресичам безопасно улицата”.

Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват, с изключение на рисувателен лист. Допустимите материали са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.


ou199@mail.bg