Световен ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия 18.11.2012 година

12.11.2012 12:56

    България ще се присъедини за пореден път към Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия, който тази година се пада на 18 ноември. На този ден нека си спомним с добро за без време загиналите хора по пътищата на нашата страна, в резултат на пътнотранспортни произшествия!

Над 20 мъже, жени, деца загиват всяка седмица по пътищата и улиците на нашата страна като пешеходци, велосипедисти, пътници или водачи. Те никога няма да се върнат вкъщи. Още 10000 се нараняват всяка година. В памет на загиналите камбаните бият ежедневно. Трагедията е още по-голяма, защото това са предимно млади и здрави хора, в началото на живота си и ще отсъстват завинаги от техните семейства.

Нараняванията по пътищата причиняват огромни загуби в личен план, на семействата и на обществото като цяло. Докато убитите в пътното движение се отчитат като статистика през годината, през която се случват, семейството остава със загубен блзък човек завинаги.  В допълнение към силния удар към семейството загубите от пътнотранспротните произшествия възлизат на стотици милиони лева всяка година, сума, надхвърляща помощите, които се отделят за подпомагане на хората в затруднение.

Голяма част от тежките пътнотранспортни произшествия са предвидими и могат да бъдат предотвратени. И ние, в името и паметта на загиналите, следва да предприемем всичко за изменение на нашето поведение на пътя, за по-голяма толерантност, уважение и грижа за ближния.

Започнал през 1993 г. в Обединеното кралство, организирано от организацията "Мир на пътя", с всяка изминала година към деня на възпоменанието се присъединяват все повече държави и хора. Световният ден на възпоменание стимулира църквата, училищата, общините, отговорните държанни институции да обърнат по-голямо внимание на жертвите от пътнотранспортните произшествия.

Денят на възпоменанието съответства на голямата нужда за публично признание на жертвите от пътните злополуки, тъй като на тях се отделя много по-малко внимание от жертвите на други видове бедствия. В съпричастност към тази дейност трябва да бъдат включени и тези които пряко обслужват катастрофите - пожарна безопасност,полиция, спешна помощ, лекари, медицински сестри и др.

На този ден в много страни по света се провеждат актове на възпоменание и размисъл в църквите, посещават се местата където са загинали хора, провеждат се възпоменателни концерти, откриват се мемориали на жертвите и др. В училищата се провеждат специални асамблеи, минута мълчание, дискусии, за да се позволи на учениците да изразят своите мисли и чувства в есета и различни форми на изкуството.

    199 ОУ се присъединява към хората издигнали глас: " Да бъдем разумни! Да бъдем толерантни на пътя!"

    Учениците от V-VІІІ клас оформиха свой кът с рисунки по темата. 

    Може да разгледате и изложба на тема: "Азбука на безопасността" в сградата на училището, сътворена от невинните детски ръчички на малките първокласници.

    Техните приятели от ІІІа клас изнесоха рецитал под наслов "Знам и спазвам правилата на пътя."

    


ou199@mail.bg