Удължаване срока за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности

16.10.2017 15:10

Удължаване срока за конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности през учебната 2017/2018 г., считано от 16.10.2017 г. - 10 календарни дни.


ou199@mail.bg