ВАЖНО ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“ - 18.03.17г.

15.03.2017 22:44

1. САМО Учениците от IV клас ще се явяват в 44 СУ „Неофит Бозвели“, ул.  „Плакалница“ №45,  район Подуяне. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на ученическа книжка или ученическа лична карта.

2. Всички останали ученици (от другите класове) да се явяват в 199 ОУ на 18.03.2017г. най-късно до 10.30часа.

Времетраенето на областния кръг е 90 мин. за всички ученици – от 11:00ч. до 12:30ч.


Учениците заемат определените им места до 10:30 ч. и в продължение на 30 минути се подготвят за началото на състезанието, както следва: получават бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

 


ou199@mail.bg