Засилване на сигурността в образователните институции

04.08.2017 12:59

Уважаеми родители,
       Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви уведомяваме, че в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга

ou199@mail.bg