Зимен концерт

03.12.2013 17:34

В часа по музика веселите първокласници от 199 ОУ посрещнаха Баба Зима, в залата по актьорско майсторство, със зимен концерт под надслов "Шаро и първият сняг". Вижте, как греят усмивките им!

   

 


ou199@mail.bg