УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-1362/14.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2017/2018 година, изменена със заповед № РД 09-1638/19.10.2015 г. Ви информирам, че от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017 г. до 10.05.2017 г.

Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.

От тази година учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД

 

Всичко за прием след завършен 7-8 клас за учебната 2017/2018г.

 

 

 

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.
за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

  • Със заповед на началника на РИО – София-град са определени следните училища-гнезда за приемане на заявления на ученици за първо и трето класиране.

 


 

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г. 

 

Български език и литература

Критерии за оценка на преразказ с дидактическа задача

 

Математика

 

 

Тест, текст за преразказ и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас

БЕЛ.pdf (672,9 kB) 

Тест и ключ с верните отговори за националното външно оценяване по математика в 7. клас

математика.pdf (976,4 kB)

За добра подготовка може да посетите и следния сайт:

https://www.myschoolbel.info/7_Klas.html


ou199@mail.bg