Нормативни документи

НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ

 

Вътрешни правила за организация на работната заплата в 199 ОУ.pdf (2,6 MB)
Годишен план на 199 ОУ за учебната 2012 - 2013 г..pdf (4 MB)

Правилник за дейността на 199 ОУ за учебната 2012 - 2013 г..doc (469,5 kB)
Дневен режим на 199 ОУ.pdf (337,8 kB)
План за безопасност на движението по пътищата за учебната 2012 -2013 г..pdf (992,4 kB)
План за квалификационната дейност в 199 ОУ през учебната 2012 - 2013 г..pdf (614,8 kB)
План за контролната дейност на Директора на 199 ОУ за учебната 2012 - 2013 г..pdf (1,2 MB)
План за работа на педагогическия съвет към 199 ОУ за учебната 2012 - 2013 г..pdf (601,6 kB)
Правилник за вътрешния трудов ред на 199 ОУ за учебната 2012 - 2013 г..pdf (848,3 kB)
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 199 ОУ през учебната 2012 - 2013 г..pdf (1,2 MB)
Правилник за пропускателния режим в 199 ОУ.doc (343 kB)
 

Правилник за пропускателния режим в 199 ОУ.doc (343 kB)
Разписание на часовете за прогимназиален етап (V - VІІІ клас).doc (36 kB)
 

План за дейността на Комисията по превенция (КПОПУР) към 199 ОУ.doc (371,5 kB)
Правилник за работа на Комисията по превенция (КПОПУР) към 199 ОУ.doc (358 kB)
 


ou199@mail.bg