Училището организира

  •     Посещения на известни исторически обекти, излети и екскурзии в страната.
  •      Организирани посещения на музеи, театрални постановки и концерти.

ou199@mail.bg